Regulamin Sprzedaży

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień.

 1. Właścicielami sklepu internetowego działającego pod adresem http://intermedical.sklep.pl, który stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową, jest firma Intermedical Marek Stebnicki :

  INTERMEDICAL Marek Stebnicki

  ul. Cyprysów 11 , 40-750 Katowice>

  NIP 648-103-19-96

 2. W sklepie działającym po adresem http://intermedical.sklep.pl prowadzona jest sprzedaż artykułów dla gabinetów kosmetycznych i medycyny estetycznej.
 3. Sposób kontaktu :
  1. za pośrednictwem poczty e-mail: intermedical@intermedical.pl
  2. za pośrednictwem telefonu: 601496826
  3. listownie, na adres podany wyżej adres.
 4. Ceny oferowanych produktów są dostępne dla każdego klienta odwiedzającego sklep po zalogowaniu się na stronie.
  Produkty dostępne są wyłącznie dla osób pracujących lub prowadzących działalność w branży kosmetyki profesjonalnej, które przesłały faksem lub listownie kopię dokumentu Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub po przesłaniu kopii/skanu certyfikatu/dyplomu świadczącego o ukończeniu kursu z zakresu kosmetyki. Zamówienia z uwzględnieniem cen hurtowych można będzie składać dopiero po weryfikacji danych firmy/gabinetu przez sprzedawcę i otrzymaniu e-mail potwierdzającego pomyślne rozpatrzenie.
 5. Ceny towarów podane są w PLN brutto.
 6. Zamówienia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zamówienia na http://intermedical.sklep.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie. Dane podane w formularzu służą do właściwej realizacji zamówienia. Dane klienta przechowywane są w wewnętrznej bazie danych i są przetwarzanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma e-mailem informację zwrotną o przyjęciu zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu
  2. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatne u kuriera) czas realizacji wynosi 48h
 8. Do każdego zamówienia dołączany jest faktura VAT.
 9. Nabywca ma prawo do anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na fakturze. W tym wypadku musi zadzwonić pod numer podany w pkt 2 Regulaminu i podać ewentualne poprawki, lub anulować zamówienie.

Koszty dostawy

Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie jest realizowane w ciągu dwóch dni roboczych, od momentu otrzymania płatności od Klienta lub po otrzymaniu maila potwierdzającego zamówienie w przypadku Klientów, chcących otrzymać przesyłkę za pobraniem.

W przypadku braku określonego towaru sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o możliwym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. Klient jest uprawniony, według własnego wyboru, do rezygnacji z produktu powodującego wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub do rezygnacji z całości złożonego zamówienia.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie działającego numeru telefonu i/lub działającego adresu e-mail. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane.

Blokady dostępu i ograniczenia

W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki, zamówionej "za pobraniem" (gotówka przy odbiorze), odbiorcy może zostać bezpowrotnie zablokowany dostęp do serwisu i wpisanie na czarną listą Klientów. Kolejne zamówienia takiego Klienta nie będą realizowane lub będą realizowane dopiero po wpłaceniu całej kwoty (produkty + koszty wysyłki) na konto firmy.

Koszty i sposoby wysyłki zagranicznej

Wysyłki zagraniczne rozpatrywane są indywidualnie. Realizowane są po wcześniejszej wpłacie na konto całej sumy, wraz z kosztami wysyłki. Koszt wysyłki można ustalić po otrzymaniu wstępnego zamówienia na podstawie ilości produktów (waga, rozmiar paczki).

Odbiór przesyłki.

Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona: np. mechanicznie; czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (naruszona taśma) itp. Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone (wylane, pogniecione), prosimy przy doręczycielu spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). 

Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy.
Przesyłki dostarcza: DPD - to od 2 do 5 dni.

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. przelewem bankowym na konto sklepu: Bank ING: 31 1050 1588 1000 0023 0799 4265
  Proszę pamiętać, by w tytule wpłaty wpisać Imię i Nazwisko; jest to szczególnie ważne jeśli przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Kupujący,
 2. za pobraniem: należność pobiera kurier
 3. poprzez płatności elektroniczne - Przelewy24.

Reklamacje

INTERMEDICAL zobowiązuje się dostarczyć Państwu towar wolny od wad. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu.

Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz informację o wadzie produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu listownie na adres podany w pkt 1 Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: intermedical@intermedical.pl
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. INTERMEDICAL niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę. INTERMEDICAL może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. INTERMEDICAL dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe klienta.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 9. INTERMEDICAL informuje, iż na podstawie art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.